Polityka prywatności

§1. Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Michał Blacharski Kabacki Dukt 1/81, 02-798 Warszawa, NIP 5211874365, REGON 140205481.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Administrator jest w dalszej części Polityki Prywatności nazywany również Usługodawcą. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod niniejszym adresem http://www.blacharska.pl/ akceptujesz Politykę Prywatności znajdującą się na niniejszej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te nie wpływają na podstawowa zasadę:

Nie udostępniamy osobom trzecim danych Użytkowników. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas na podstawie właściwych przepisów prawa, albo podmioty przetwarzające, z którymi ściśle współpracujemy, np. w zakresie systemów reklamowych.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z tym serwisem. Zawsze masz prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy serwisu.

Wiadomości mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. oferta).

W Polityce Prywatności pojęcie „Użytkownik” oznacza użytkownika naszej strony (Ciebie), „Administratorem” jesteśmy my. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych

§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Zatem jeśli wyślesz do nas wiadomość poprzez formularz, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

Jesteśmy także administratorem osób zapisanych na newsletter lub osób które pozostawiły swoje dane w formularzu kontaktowym na Facebooku naszej firmy, wyrażając tym samym zgodę na otrzymywanie wiadomości.

Twoje dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z naszą Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:- w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter lub zapisałeś się poprzez formularz na Facebooku, w celu pobrania od nas darmowych materiałów lub umówienia się na konsultację.

Każda osoba, której dane dotyczą, czyli Użytkownik, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszej organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kbbiurorachunkowe@gmail.com

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Na mocy przepisów, mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail lub telefon, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.